Mesh2Surface

Popis

Mesh2Surface je zásuvný modul pro Rhinoceros 5/6 64 bit.

Mesh2Surface je zásuvný modul pro Rhinoceros 64 bit

Mesh2Surface je zásuvný modul pro 64bitovou verzi Rhina pod Windows 10. Mesh2Surface nabízí nástroje pro reverse engineering (zpětné inženýrství) neboli převod polygonových sítí na hladké NURBS plochy.

Zásuvné moduly Mesh2Surface jsou:

Výkonné

Produkty Mesh2Surface, vybavené snadno použitelnými nástroji pro modelování geometrických prvků z vašich 3D naskenovaných dat, vám pomohou převést většinu naskenovaných sítí na profesionální přesné CAD modely. Pomocí nejlepších algoritmů hledejte geometrické prvky, kreslete 3D skici přímo na sítí a vytvářejte plochy. Parametrické chování programu a analyzátor odchylek od sítě v reálném čase vám poskytuje pružnost a zároveň přesnou kontrolu, která jsou obvykle k dispozici pouze u programů vyšší třídy.

Jednoduché

Intuitivní a rychlé uživatelské rozhraní, vybavené kontrolou odchylek od sítě v každém kroku, šetří čas a zdroje, čímž pomáhá uživateli získávat výsledky co nejefektivnějším způsobem. Pokud je pro vás klíčová přesnost modelování součástek z naskenovaných dat, v našich produktech ji najdete.

Cenově dostupné

Z hlediska nákladů jsou produkty Mesh2Surface zřejmě nejefektivnějším dostupným technickým řešením pro reverse engineering, které poskytne uživatelům nejlepší výsledky za rozumnou cenu. Produkty Mesh2Surface stojí mnohem méně než jiná špičková řešení pro reverzní inženýrství, avšak při dosahování profesionálních výsledků neobětují kvalitu, rychlost ani váš čas.

Prověřené

Připojte se ke všem našim spokojeným zákazníkům z automobilového průmyslu, letectví, šperkařství, obuvnictví a mnoha dalších odvětví a objevte výhody používání produktů Mesh2Surface efektivním a intuitivním způsobem. Produkty Mesh2Surface jsou zavedeným řešením pro převod 3D skenů do CAD modelů.

Lokalizované

Produkty Mesh2Surface jsou lokalizované do českého jazyka včetně uživatelského rozhraní a příručky.

Sken a reverse engineering ráfku

K dispozici jsou dvě verze - Mechanical a Premium. Konfigurace Premium obsahuje nad kromě funkcí verze Mechanical ještě další možnosti. Na základě vašich potřeb si tak můžete vybrat produkt, který pro vás bude vhodnější. Podívejte se na úvodní videa, která ilustrují funkce dostupné v jednotlivých produktech. Podrobný popis funkcí Mechanical/Pro najdete v záložkách v horní části této stránky.

Sken sedačky

Mesh2Surface Mechanical

Segmentace sítě na základě křivosti
Tvorba primitiv, plátů, vytažených a rotačních ploch
Definice roviny symetrie
Zarovnání podle globálního souřadného systému
Interaktivní 2D a 3D skicování
Plocha ze sítě křivek, tažení, potažení a plynulý přechod
Kontrola tolerancí v reálném čase
Přizpůsobení plátu v toleranci
Měření poloměru zaoblení
Analyzátor odchylky


Mesh2Surface Premium

Všechny vlastnosti verze Mechanical plus:

Organické modelování volných ploch
Technologie "Snap-To-Mesh" - přichytávání k síti
Tolerance v reálném čase při volném modelování
Modelování pomocí manipulátoru (gumballu)
Modelování pomocí symetrie
Ostré hrany
Analýza kvality plochy
Automatické potahování sítě plochami
Import bodů PTX

 

Porovnání funkčnosti verzí Mechanical a Premium

Funkce Mesh2Surface
Mechanical
Mesh2Surface
Premium
Align to world coordinate system  zatržítko  zatržítko
Extract primitives, patch, extrusion and revolved surfaces  zatržítko  zatržítko
Symmetry Plane definition  zatržítko  zatržítko
CurveNetwork, Sweep, Loft and Blend surfaces  zatržítko  zatržítko
Real-time tolerancing control  zatržítko  zatržítko
Toleranced patch fit  zatržítko  zatržítko
Mesh Segmentation  zatržítko  zatržítko
Fillet measurement  zatržítko  zatržítko
Deviation Analyzer  zatržítko  zatržítko
PTX Points Import    zatržítko
Free form Organic modelling    zatržítko
Symmetry based modelling    zatržítko
Snap to Mesh Technology    zatržítko
Real-time tolerancing for free form modelling    zatržítko
Manipulator (gumball) based modelling    zatržítko
Surface quality analysis    zatržítko
Automatic Surfacing    zatržítko

 

O vývojovém týmu

ModelmakerNaše zkušenosti sahají až do roku 1996, kdy se náš tým aktivně podílel na výrobě prvního ručního 3D laserového skeneru na světě, za který získal hlavní evropskou cenu IST. ModelMaker od 3DScanners byl brzy uznán jako nejlepší a nejpřesnější skener v oboru. Software KUBE byl produktem pro ruční laserové 3D skenování a zpracování výsledných dat. Výsledkem byl jeden z nejintuitivnějších a nejjednodušších balíčků pro 3D laserové skenování na trhu. Většina výzev od té doby spočívala v vytvoření velmi přesných mraků bodů, zpracování milionů bodů a generování optimalizovaných výsledků. Tým byl zodpovědný za většinu činností souvisejících s výzkumem a vývojem softwaru KUBE. Skener ModelMaker je dnes známý jako Nikon ModelMaker.

Kostadin VrantzalievKostadin Vrantzaliev, produktový manažer společnosti, byl v čele původního vývoje KUBE. "Díky požadavkům na mé pozici jsem měl možnost navštívit mnoho zákazníků a porozumět jejich potřebám při skenování reálných objektů. 3D skenování je velký krok v celém procesu, ale to není vše - s naskenovanými daty musíte něco udělat. To mi pomohlo pochopit očekávání zákazníků a tyto zkušenosti jsem aplikoval při vývoji našich produktů. Jsme rádi, že naše produkty jsou takové, jaké jsou - jednoduché, snadno použitelné, rychlé, přesné a efektivní", říká Kostadin.

Díky všem zkušenostem získaným s partnery 3DScanners London, Metris Belgium a mnoha partnery z různých míst na celém světě vytvořil náš tým produkty společnosti KVS Ltd. Náš zkušený tým má velké znalosti matematiky, algoritmů a designu a ví, jak naplňovat požadavky dnešního světa a očekávání uživatelů.

Společnost má dvě kanceláře - v anglické Cambridgi a bulharské Sofii.

Mechanical

Popis funkcí Mesh2Surface ve verzi Mechanical

3D skica

Kreslete křivky přímo na polygonovou síť a vytvořte z nich plochy volných tvarů.

3D skica s tolerancí

Udržujte kvalitu pod kontrolou v reálném čase přímo během modelování.

Plocha ze sítě křivek

Vytvářejte plochy s kontrolou v reálném čase.

Získání tvarů

Ze sítě můžete získat roviny, válce, koule, rotační i vytažené plochy.

Plát s tolerancí

Plocha volného tvaru založená na toleranci

Analyzátor odchylky

Udržujte své reverzní inženýrství pod kontrolou

Zarovnání objektu

Na základě spasovaných tvarů můžete zarovnat celý objekt vůči globálnímu souřadnému systému

Segmentace

Automaticky rozdělí síť na základě její křivosti

Měření poloměru

Určete poloměr zaoblení hrany pro CADový model na základě vstupní polygonové sítě

Vynucení orientace tvarů

Nastavte tvarům na svislý, vodorovný nebo vlastní směr

Rovina symetrie

NA tomto videu uvidíte jak používat rovinu symetrie.

Premium

Popis funkcí Mesh2Surface Premium

Obsahuje všechny funkce verze Mechanical plus:

Quad (čtyřhranné) plochy

Reverse engineering volných organických tvarů. Jednoduchý, efektivní a rychlý.

Automatické plochy

Automatická tvorba sítě volných ploch na pouhý stisk tlačítka.

3D skica

Kreslete křivky přímo na síti a vytvářejte z nich volné plochy.

Toleranční 3D skica

Udržujte kvalitu pod kontrolou v reálném čase během modelování.

Plocha ze sítě křivek

Vytvářejte plochy s kontrolou tolerancí v reálném čase

Získání tvarů

Ze sítě můžete získat roviny, válce, koule, rotační i vytažené plochy

Plát s tolerancí

Plocha volného tvaru založená na toleranci

Analyzátor odchylky

Udržujte reverzní inženýrství pod kontrolou

Zarovnání objektu

Na základě spasovaných tvarů můžete zarovnat celý objekt vůči globálnímu souřadnému systému

Segmentace

Automaticky rozdělí síť na základě její křivosti

Měření poloměru

Určete poloměr zaoblení hrany pro CADový model na základě vstupní polygonové sítě

Vynucení orientace tvarů

Nastavte získaným tvarům vodorovný, svislý nebo vlastní směr

Rovina symetrie

Na tomto videu uvidíte jak pracovat s rovinou symetrie

Postup


1. Načtěte jakoukoliv síť z 3D skeneru do prostředí Rhina. Síť musí mít topologii, což je zaručeno ve formátech PLY, OBJ nebo STL. STL je nejběžnější formát používaný v 3D skenování.

Postup 01 - import naskenovaných dat do Rhina

2. Síť můžete v Rhinu upravit, není to ale nezbytné. Síť nemusí být dokonalá a může být i "děravá". Vyberte síť a poté v roletovém menu Rhina vyberte položku Mesh2Surface > Tvary...

Postup 02 - síť pošleme z Rhina do Mesh2Surface

3. Síť se objeví v pracovním prostředí Mesh2Surface. Pomocí myši můžete s pohledem manipulovat stejně jako v prostředí Rhina.

Postup 03 - síť pošleme z Rhina do Mesh2Surface

4. Pomocí nástrojů pro výběr označte geometrické prvky, jako jsou roviny, válce, koule, pláty volného tvaru a rotační nebo vytažené plochy.

Postup 04 - síť pošleme z Rhina do Mesh2Surface

5. Vyjměte tvary výběrem požadovaného tvaru ze seznamu tvarů. Výběr se proloží hladkou plochou.

Postup 05 - síť pošleme z Rhina do Mesh2Surface

6. V případě potřeby použijte 3D skici k nakreslení křivek přímo na polygonové síti.

Postup 06 - síť pošleme z Rhina do Mesh2Surface

7. Vyberte křivky a vytvořte plochu ze sítě křivek, potaženou plochu, tažení po 1 nebo 2 trasách a nebo plochu plynulého přechodu.

Postup 07 - síť pošleme z Rhina do Mesh2Surface

8. Použijte barevně mapované odchylky k řízení tolerancí mezi vytvořenými plochami a originální sítí. Barevná mapa je vypočítána okamžitě v reálném čase a pomáhá uživateli upravovat plochy interaktivně tak, aby co nejlépe pasovaly k naskenovaným datům.

Postup 08 - síť pošleme z Rhina do Mesh2Surface

9. Stisknutím tlačítka "Poslat do Rhina" získejte výsledné tvary jako standardní plochy Rhina.

Postup 09 - síť pošleme z Rhina do Mesh2Surface

10. K případnému vytvoření tělesa používejte standardní příkazy Rhina - Stríhat, Rozděli, Spojit... Podle potřeby přidejte zaoblení.

Postup 10 - síť pošleme z Rhina do Mesh2Surface

Galerie

Průmyslový design a výroba

Mesh2Surface - skenování - průmyslový design 01 Mesh2Surface - skenování - průmyslový design 02 Mesh2Surface - skenování - průmyslový design 03
Mesh2Surface - skenování - průmyslový design 04 Mesh2Surface - skenování - průmyslový design 05 Mesh2Surface - skenování - průmyslový design 06
Mesh2Surface - skenování - průmyslový design 07 Mesh2Surface - skenování - průmyslový design 08 Mesh2Surface - skenování - průmyslový design 09

 

Stojírenství

Mesh2Surface - skenování - strojírenství 01 Mesh2Surface - skenování - strojírenství 02 Mesh2Surface - skenování - strojírenství 03

 

Automobilový a letecký průmysl

Mesh2Surface - skenování - automobilový a letecký průmysl 01 Mesh2Surface - skenování - automobilový a letecký průmysl 02 Mesh2Surface - skenování - automobilový a letecký průmysl 03

 

Obuvnictví

Mesh2Surface - skenování - obuvnictví 01 Mesh2Surface - skenování - obuvnictví 02 Mesh2Surface - skenování - obuvnictví 03

 

Zdravotnictví

Mesh2Surface - skenování - zdravotnictví 01 Mesh2Surface - skenování - zdravotnictví 02 Mesh2Surface - skenování - zdravotnictví 03

Koupit na 3Dshop.cz

Oborová řešení

DIMENSIO nabízí kompletní oborová řešení pro práci ve 3D na platformě modelovacího programu Rhinoceros a jeho zásuvných modulů.