tsElements pro Solidworks

Organické modelování a editace v prostředí programu Solidworks

Popis

Videa

Předvedení tsElements pro Solidworks

Ukázka možností práce v tomto zajímavém modulu pro Solidworks.

Demo tsElements pro Solidworks

Další ukázky zajímavých organických deformací těles v prostředí programu Solidworks.

tsElements - hladké organické modely v Solidworks

tsElements - vytvářejte organické modely v prostředí Solidworks

Pomocí tsElements můžete importovat koncepční modely a plošné návrhy z aplikací pro subdivision modelování přímo do programu SolidWorks. tsElements je plně integrován do konstrukčního stromu SolidWorks a vytváří hladké plochy či tělesa bez mezer a prasklin. S těmito objekty můžete manipulovat velice intuitivním způsobem pomocí příkazů pro vytahování a zatlačování - to vše při dodržení 100% kompatibility s NURBS geometrií.

Tisíce zákazníků napříč nejrůznějšími odvětvími - od šperkařství přes design spotřebních výrobků až po loďaře a architekty - ve svých pracovních postupech využívají modelovací technologii T-Splines, aby co nejrychleji dospěli k požadovanému konceptu, aby pružněji reagovali na požadavky klientů a vytvářeli bezešvé, hladké a zejména vyrobitelné prototypy bez jakýchkoliv stylistických či estetických kompromisů. Představujeme vám tsElements - díky tomuto modelu jsou některé funkce T-Splines nyní poprvé přístupné také uživatelům 3D modeláře SolidWorks.

Hlavní přínosy tsElements

 • Vytvářejte hladké organické návrhy: nenechejte omezovat své estetické cítění a tvar svých návrhů nedokonalými modelovacími nástroji ve svém CADovém prostředí. S tsElements můžete importovat a upravovat modely z většiny aplikací pro průmyslový nebo koncepční design.
 • Získejte více zakázek a spějte rychleji k cíli: většina návrhů, to se týká zejména návrhů volného tvaru, většinou není na první pokus perfektní. tsElements vám umožní provádět množství tvarových iterací, budete moci pružněji reagovat na přání zákazníků a získáte tak více zakázek.
 • Snižujte náklady opakovanou recyklací modelů: organické modely se vytvářejí snadněji v programech pro polygonové a subdivision surface modelování. Dokonce můžete i levně nakupovat takovéto hotové modely. Ušetřete drahocenný čas při návrhu - nakupujte hotové modely jako jsou lidé nebo vozidla a používejte je v Solidworks jako referenční geometrii.
 • Urychlete vývoj díky návrhům připraveným pro výrobu: T-Spline plochy jsou již připravené pro analýzu a výrobu. Všechny modely vytvořené pomocí tsElements se převedou na vodotěsné plochy a tělesa, která můžete přímo využít v náročných CAD, CAM a CAE aplikacích. Předejdete tak nákladným prodlevám projektu během přemodelování ploch.
 • Pracujte intuitivněji a hlavně - bude vás to bavit! Pracujte s načtenými plochami, jako byste je hnětli z modelářské hlíny. Díky přirozenému a zábavnému rozhraní můžete měnit tvar ploch zcela dle libosti a nikdy se nemusíte bát ztráty hladké návaznosti ploch.

Z Rhina do Solidworks pomocí modulu tsElements

Mezi klíčové vlastnosti tsElements pro SolidWorks patří

 • import modelů .obj: tsElements je jediný způsob, jak do programu SolidWorks načíst modely z programů 3dsMax, modo, Maya, ZBrush nebo T-Splines pro Rhino jako editovatelné, vodotěsné plošné nebo objemové objekty.
 • deformace "Push/pull": zatlačujte nebo vytahujte plochy, hrany a řídicí body - ano, takto snadno můžete svůj model upravovat v prostředí SolidWorks.
 • převod na stisk jednoho tlačítka: načtený model je automaticky převeden na NURBS plochu nebo těleso. Technologie T-Splines, která je jádrem modulu tsElements, zajišťuje 100% kompatibilitu s NURBS.
 • integrace do konstrukčního stromu: zbytek konstrukčního stromu uvidí model jako standardní plochu nebo těleso a aktualizuje se při provedení změny, takže můžete naplno využít potenciál SolidWorks pro vložení přesných detailů do vašeho modelu.

Jak to funguje

 • do Solidworks načtete moedl ve formátu .obj ze subdivision surface modeláře jako je 3ds Max, Maya, modo, T-Splines pro Rhino a dalších.
 • model se v SolidWorks otevře jako plocha nebo těleso.
 • upravujte snadno tvar modelu pomocí tsElements.
 • přidejte tloušťku stěny, zaoblení, žebra a aplikujte prvky pomocí nástrojů SolidWorks.

Proč T-Splines

T-Splines are je extrémně univerzální typ CAD ploch a jako první na světě je plně kompatibilní jak s NURBS (používají se ve strojírenských CADech a v aplikacích pro průmyslový design) tak i se subdivision plochami (používají se v nástrojích pro animaci a styling). T-Splines mohou vyjádřit všechny druhy tvarů jako C2 hladké, matematicky vodotěsné modely a lze je kdykoliv bezeztrátově převést na NURBS.

Komerční aplikace T-Splines se zaměřily na to, aby do CAD programů přinesly rychlost a estetiku subdivision plošného modelování.

T-Splines byl v podobě zásuvného modulu pro Rhino vřele přijatý napříč mnoha průmyslovými a uměleckými obory a dnes jej používá více než 1000 zákazníků z celého světa. tsElements je prvním produktem, který byl vyvinutý na základě T-Splines a je určen výhradně uživatelům SolidWorks.