Školství a věda

Rhino a školství

Vážení vyučující,

2D programy se již stávají minulostí. Při navrhování se používají přímo 3D modely, které jsou našemu vnímání bližší než 2D výkresy, nemluvě o tom, že pro studenty je 3D modelování nepoměrně zábavnější než 2D kreslení.
Chtěl bych Vám proto nabídnout zapojení práce s 3D prostorem do výuky na Vaší škole prostřednictvím programu Rhinoceros. Výrobce se netají tím, že by se tento program měl stát první volbou každého, kdo chce tvořit cokoliv v 3D prostoru. Rhino rozvíjí a přitom neomezuje fantazii uživatele, výsledkem je ovšem vždy precizní model, použitelný ve výrobě. Ať už student navrhnuje design holicího strojku, rodinný dům a nebo si jen touží ověřit průnik válce s kuželem, Rhinoceros nabízí snadno ovladatelné a příjemné nástroje pro vyřešení každé z těchto úloh.

Uvažujete o začlenění Rhina do výuky?

Není nic jednoduššího. Mimořádně vstřícná cenová politika, česká učebnice, osnovy pro vyučující, skvělé modelovací funkce a jednoduchost ovládání přímo předurčují Rhino k masivnímu nasazení v akademické oblasti. Školní jednouživatelská licence Rhina pro studenty a učitele je plně funkční, neomezená komerční licence, která je platná i po ukončení studia. Školy mohou zakoupit síťovou multilicenci pro všechny počítače v rámci jedné učebny s limitem 30 počítačů v jedné učebně.

Je pro vás Rhino vhodným nástrojem?

Rhino je univerzální plošný NURBS modelář, své uplatnění proto najde všude, kde se pracuje s 3D prostorem, ale i 2D kresbou. Pro svou uživatelskou přívětivost a snadnost ovládání je Rhino také vhodným nástrojem pro první seznámení studentů s 3D modelováním, navíc využívá NURBS geometrii, která je v oblasti high-end systémů průmyslovým standardem (ať už se jedná o plošné nebo objemové modeláře). Své studenty tak nebudete učit zastaralé technologie, odtržené od reality.

Rhino dokáže kreslit v ploše i modelovat v prostoru. Modely můžete upravovat, analyzovat, kótovat, importovat a exportovat do mnoha jiných aplikací. K dispozici je spousta volitelných zásuvných modulů pro vizualizaci, animaci, obrábění a další oblasti.

Analytické funkce poskytují zpětnou vazbu s využitím při výuce fyziky, matematiky a geometrie. U těles můžete analyzovat objem, těžiště a momenty. Můžete graficky i numericky zkoumat veškeré náležitosti NURBS geometrie - uzlový vektor, řídicí body, stupeň, parametrický prostor, derivaci křivek (v podobě názorného grafu křivosti), křivost ploch (hlavní, minimální a maximální, Gaussovu), spojitost křivek a ploch a další parametry.

Bezproblémové vazby na 2D/3D CAD programy a CAM/CAE systémy umožňují přímou komunikaci s vašimi stávajícími programy a umožňují dotáhnout názornost výuky od vytvoření modelu po vznik fyzického prototypu. Mezi nejčastější oblasti nasazení Rhina ve školství patří zejména výuka a výzkum v oblastech:

  • architektury,
  • designu, šperkařství, sklářství
  • strojírenství
  • informatiky
  • analytické a deskriptivní geometrie
  • ... a všude, kde potřebujete pracovat ve 3D prostoru

Galerie - umělecké

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod

Naše škola aktivně používá Rhino ve výuce předmětu počítačová grafika, který postupně seznamuje studenty se základy aplikací 2d a 3d grafiky. Celý třetí ročník je věnován studiu plošného modelování v Rhinoceros 4.0 a renderování ve V-ray. Studentům je tak otevřena nová dimenze efektivity práce, která jim umožní o sto procent lepší grafickou prezentaci klauzurních projektů. Je příjemné sledovat úsměvy na jejich tvářích, když z hotového modelu vytváříme technický výkres a to ještě netuší, jaký zázrak je čeká při renderování.

Vypadá to, že již řada z nich pochopila výhody takového procesu práce. Navrhováním v prostředí Rhina student chytne hned dvě mouchy najednou. Bohužel zatím nedisponujeme CNC zařízením nebo 3D tiskárnou, které by výborně tento proces doplnily. S Rhinem tento rok začínáme a tak postupně pracujeme na projektech z oblastí designu šperku a skla.

MgA. Marcel Mochal, učitel navrhování, SUPŠS