RhinoCAM

Modul do Rhina pro 2-1/2 až 5osé kontinuální frézování a vrtání.

Popis

RhinoCAM je obráběcí zásuvný modul pro 3D modelovací program Rhinoceros. Jeho autorem je americká společnost MecSoft Corporation. Spolu s Rhinem tak tvoří komplexní CAD/CAM prostředí, ve kterém můžete nejen generovat dráhy nástroje a přeložit je do formátu řídicího systému vašeho stroje, ale i tvořit, importovat, upravovat a analyzovat geometrii. Při jakékoliv změně tvaru modelu nebo parametrů obrábění lze dráhy nástroje ihned přegenerovat. Odpadá tedy zdlouhavý a potenciálně chybový export do externí CAM aplikace.

Hlavní obrazovka RhinoCAMu

Můžete pracovat s nativními geometrickými daty Rhina, stejně jako použít jakékoliv jiné typy dat, které lze do Rhina importovat, jako jsou tělesa, plochy a polygonové sítě. Poté můžete využít širokou paletu pomůcek RhinoCAMu pro generování dráhy nástroje RhinoCAMu a vytvořit tak obráběcí operace a asociované dráhy nástrojů. Tyto dráhy lze simulovat a verifikovat a nakonec lze provést jejich postproces do řídicího systému dle vaší volby.

Hlavní přínosy RhinoCAMu

  • důvěryhodná značka - nejdůvěryhodnější jméno na trhu zásuvných modulů pro Rhino
  • dostupnost - nejlepší poměr ceny a výkonu na trhu CAD/CAM řešení
  • snadnost použití - obrábějte již v den první instalace

Důvěryhodná značka

RhinoCAM je nejdůvěryhodnější značkou na poli CAM nadstaveb pro Rhino. RhinoCAM byl první CAM modul pro Rhino a byl vydán ve stejném roce jako první verze Rhina, nejedná se tedy o nějakou očesanou verzi či napodobeninu jiného produktu. RhinoCAm/VisualMill používají tisíce lidí na celém světě, prodává se ve 30 zemích. Díky tomu máte přístup ke skvělé technologii s rozhraním, které bylo za roky vývoje vyladěno do immořádně intuitivní podoby. Nejen že zvyšuje vaši produktivitu, navíc jej budete používat s radostí.

Dostupnost

Když hledáte CAMový doplněk pro dvoje Rhino, můžete narazit na programy, které se ze začátku zdají atraktivní. Při bližším pohledu ale zjistíte, že kombinace Rhina a RhinoCAMu nabízí nejlepší poměr ceny a výkonu na současném trhu. Jednoduše proto, že žádný jiný program nedisponuje tak silnými funkcemi a navíc za cenu, která nenaruší váš rozpočet. Naleznete levné programy, které ale brzo zavrhnete, protože jejich funkčnost je omezená. Naleznete dražší programy, které nabízí o více funkcí za více než dvojnásobe ceny RhinoCAM. Naší strategií je nabídnout zákazníkům 80% funkčnosti předních CAM programů jako je Seimens-NX za třetinu ceny.

Podle překvapivě nízké ceny RhinoCAMu by se mohlo zdát, že jde jenom o jednoduchý nástroj s nemnoha funkcemi. Opak je ale pravdou - heslem vývojářů je nabídnout zákazníkům většinu funkcí velkých systémů za zlomek jejich ceny. O erudici programátorů RhinoCAMu svědčí mimo jiné fakt, že před založením vlastní firmy Mecsoft Corporation pracovali několik let ve společnosti Unigraphics Solutions.

Snadnost použití

RhinoCAM je plně integrován v Rhinu a nabízí tak intuitivní kombinované CAD/CAM rozhraní s plně asociativním generováním dráhy nástroje. Při každé změně geometrie můžete dráhy ihned přegenerovat. Ve srovnání se samostatným CAM systém vám RhinoCAM ušetří nespočetné hodiny, neboť již nebudete muset po každé změně model exportovat. plná integrace znamená, že se nemusíte učit ovládat nové rozhraní programu a tím značně zkracujete čas uvedení systému do provozu. Vaše CAMová data se navíc uloží do souboru Rhina a díky tomu nemusíte archivovat samostatné soubory pro konstrukci a výrobu.

RhinoCAM se dodává ve třech konfiguracích, které jsou odstupňované podle funkčnosti. Základní konfigurace Standard obsahuje kompletní 2-1/2osé operace a základní 3osé operace. Dále je možné zakoupit nadstavbu pro obrábění ve 4. ose (ta je vhodná například pro šperkaře) a konečně nejvyšší konfigurace Pro v sobě obsahuje oba výše zmíněné moduly a navíc je rozšířena o množství pokročilých 3osých operací, podrobnosti viz. tabulka níže. Všechny verze přitom obsahují vrtání, rozsáhlou knihovnu postprocesorů a také generátor, kde můžete postprocesory upravovat či vytvářet nové.

Postup práce

Okno Přohlížeč v CAM nadstavbě RhinoCAMJak už bylo řečeno, RhinoCAM je obráběcí zásuvný modul pro 3D modelovací program Rhinoceros. Integrace je dokonalá, prostředí Rhina zůstává beze změn, pouze přibyly okna Nástroj a Prohlížeč. V okně Nástroj vybíráte a definujete nástroje, které můžete ukládat do knihovny. Prohlížeč je hlavní pracovní okno RhinoCAMu a obsahuje tři záložky, které provedou uživatele intuitivně celým procesem programování dráhy nástroje. První záložka se jmenuje Nastavení a můžete zde definovat typ stroje, postprocesor (v základní nabídce je přes 180 hotových postprocesorů) a další nastavení RhinoCAMu a obrábění. Rovněž zde můžete vzájemně polohovat obrobek a součást, definovat model obrobku a umístit počátek obráběcího souřadného systému.Ve druhé záložce s názvem Vytvořit se nachází definice vlastních obráběcích operací. Operace můžete sdružovat do tzv. Sad obráběcích operací a dokonce je můžete uložit na disk v podobě tzv. Báze znalostí a poté je můžete kdykoliv znovu otevřít. To se hodí, když máte obrobit několik součástí, které se tvarově příliš neliší a budou se navíc obrábět stejným technologickým postupem. Po otevření součásti pak jenom nahrajete bázi znalostí a objeví se všechny operace s již nadefinovanými parametry. Pak už jen stačí vygenerovat dráhy nástroje pro aktuální geometrii.

Každá obráběcí operace si s sebou nese sadu parametrů a vlastností, které ji definují. Tyto parametry lze rozbalit kliknutím na znaménko + nalevo od názvu obráběcí operace. Jedná se zejména o definici obráběcích regionů, nástroje, otáček a posuvů, bezpečné roviny, obrobku a vlastních parametrů obráběcí operace. Jakýkoliv z těchto parametrů lze kdykoliv změnit (například použitý nástroj, region nebo třeba přídavek či toleranci obráběcí operace). Pokud ke změně dojde, objeví se u složky obráběcí operace červená hvězdička jako znamení, že se něco změnilo a operaci je nutné regenerovat. Totéž se stane po změně geometrie modelu. Pak stačí kliknout na operaci pravým tlačítkem a v menu zvolit položku Regenerovat.

Dialogová okna nabízí srozumitelné parametry, které jsou většinou doprovázeny ilustračními obrázky s popisky. Obsah jednotlivých záložek (Parametry, Úrovně obrábění, Nájezd/výjezd atd.) je navíc ve většině operací totožný, což také přispívá k rychlejšímu ovládnutí programu. Níže vidíte ukázku oken operací Horizontální hrubování a 2-1/2osé profilování.

Dialogová okna operací Horizontální hrubování a 2-1/2osé profilování

Při obrábění často potřebujete obráběnou oblast nějak ohraničit či naopak určitá místa z obrábění vyloučit. RhinoCAm pracuje s konceptem regionů, což jsou vlastně křivky (mohou být i 3D a nemusí ani ležet na ploše, jejich průmět na plochu se vytvoří automaticky), které omezují pohyb nástroje. Protože regiony jsou součástí definice každé obráběcí operace, je změna regionu hračkou - stačí vybrat jiný region, regenerovat operaci a dráha nástroje se přizpůsobí novému regionu. Na následujícím obrázku vidíte příklad ohraničení operace Paralelní dokončování pomocí regionů - nápis je tvořen rovinnými křivkami a leží nad plochou volného tvaru. Automaticky dojde k promítnutí nápisu na plochu a obrobení plochy pouze uvnitř těchto regionů.

Obráběcí regiony v RhinoCAMu

Regiony do sebe lze zanořovat a to i opakovaně, zanořením jednoho regionu do druhého vznikne prázdný ostrůvek, další region zanořený do ostrůvku bude zase plný a tak dále. Křivky regionů musí být vždy uzavřené a nesmí se navzájem protínat. Regiony jsou součástí všech verzí RhinoCAMu a díky kvalitním nástrojům Rhina pro práci s křivkami lze na regionech pohodlně provádět jakékoliv úpravy a editace včetně importu ve formátech jako je DXF, DWG nebo AI. V Rhinu lze také pomocí funkce Duplikace hranice jednoduše přeměnit hranici libovolné plochy na křivky. Pokud tyto křivky vyberete jako obráběcí region, budete vlastně obrábět pouze plochu, která je tímto regionem ohraničena.

Poslední záložka Simulovat nabízí simulaci obrábění (na obrázku níže). Na výběr jsou dva druhy simulačního modelu, voxelový a polygonový. Kvalitu simulace a viditelnost jejích komponent (dráha, obrobek, model, nástroj, držák nástroje) lze řídit mnoha parametry. Kolize obrobku s držákem nástroje jsou detekovány automaticky. Užitečná je funkce Porovnání součásti a obrobku, která obarví obrobek podle tloušťky zbytkového materiálu.

Simulace obrábění v RhinoCAMu

Typy obráběcích operací

V oblasti 2-1/2osého obrábění nabízí všechny verze RhinoCAMu (tedy i základní Standard) stejné funkce - kapsování, profilování, gravírování, čelní frézování, v-carving, v-carve hrubování, frézování děr a závitů a sražení hrany. RhinoCAM Pro navíc umí 2-1/2osé zbytkové obrábění (nalezne a obrobí pouze ta místa, kam se předchozí větší nástroj nevešel).

Základní verze Standard také nabízí funkce 3osého obrábění, které zcela uspokojí požadavky na nenáročné 3D frézování a rapid prototyping - horizontální hrubování, paralelní dokončování, horizontální dokončování, obrábění po spirále a radiální obrábění.

Verze Pro obsahuje další velice silné 3D algoritmy včetně zbytkového obrábění, mimo jiné například hrubování a dohrubování zapichováním, horizontální dohrubování, projekční kapsování, 3D ofsetové profilování, 3D ofsetové kapsování, tužkový cyklus (i s rovnou frézou), přefrézování vnitřních rádiusů, automatické nalezení a obrobení rovin nebo strmých oblastí, obrábění po křivce a obrábění mezi dvěma křivkami.

Modul pro 4osé obrábění nabízí indexované i kontinuální frézování - 4osé kapsování, profilování, gravírování, hrubování, dokončování a vrtání.

Verze Pro zvládá také 5osé indexované obrábění. Modul pro kontinuální 5osé obrábění je také dostupný a je nabýzen pod názvem Premium..

Česká lokalizace

RhinoCAM je lokalizován do českého jazyka stejně jako jeho hostitelský program Rhinoceros.

Pokud nemáte či nechcete pořizovat modelář Rhinoceros, máme pro vás dobrou zprávu - RhinoCAM lze zakoupit také jako samostatně spustitelný program pod názvem VisualCAD/CAM. Opět existuje ve verzích Standard, 4-osý doplněk (varianta Expert) s 5-osým indexovaným (varianta Professional) a 5-osým kontinuálním obráběním (varianta Premium). Z hlediska ceny a funkce jsou tyto verze shodné s odpovídajícími verzemi RhinoCAMu. Výhodou je, že neplatíte za program Rhinoceros, nevýhodou zase slabší CADová část - přece jenom modelovací funkce v CAM programu se s plnokrevným CADem srovnávat nedají.

Dále výrobce nabízí VisualCAD/CAM jako zásuvný modul pro Solidworks. Uživatelé tohoto modeláře tak mohou využít VisualCAM jako cenově i funkčně velmi atraktivní CAM nadstavbu programu Solidworks.

Funkce

Tabulky funkcí jednotlivých konfigurací modulu RhinoCAM:

Zkratky verzí: Xpr = Xpress, Sta = Standard, Exp = Expert, Pro = Professional, Pre = Premium

2-1/2osé frézování Xpr Sta Exp Pro Pre
Kapsování  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Profilování  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Čelní frézování  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Gravírování  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Můstky    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
2osé hrubování    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Vysokorychlostní kapsování    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
V-carving    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
V-carve hrubování    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Sražení hrany    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Tvorba děr    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Frézování T-drážky    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Frézování závitů    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Zbytkové obrábění        zatržítko  zatržítko

 

3osé frézování Xpr Sta Exp Pro Pre
Horizontální hrubování  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Paralelní dokončování  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Horizontální dokončování    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Radiální obrábění    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Spirálové obrábění    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Začištění rovin        zatržítko  zatržítko
Hrubování zapichováním        zatržítko  zatržítko
Horizontální dohrubování        zatržítko  zatržítko
Dohrubování zapichováním        zatržítko  zatržítko
Projekční kapsování        zatržítko  zatržítko
3D ofsetové profilování        zatržítko  zatržítko
3D ofsetové kapsování        zatržítko  zatržítko
Tužkové obrábění        zatržítko  zatržítko
Zbytkové obrábění údolí        zatržítko  zatržítko
Obrábění rovin        zatržítko  zatržítko
Paralelní obrábění strmých oblastí        zatržítko  zatržítko
Horizontální obrábění strmých oblastí        zatržítko  zatržítko
Obrábění po křivce        zatržítko  zatržítko
Obrábění mezi dvěma křivkami        zatržítko  zatržítko
Reverzní potproces dráhy nástroje        zatržítko  zatržítko

 

4osé frézování Xpr Sta Exp Pro Pre
4osé indexované frézování      zatržítko  zatržítko  zatržítko
4osé auto vícenásobné indexování      zatržítko  zatržítko  zatržítko
4osé souvislé čelní frézování      zatržítko  zatržítko  zatržítko
4osé souvislé kapsování      zatržítko  zatržítko  zatržítko
4osé souvislé profilování      zatržítko  zatržítko  zatržítko
4osé souvislé gravírování      zatržítko  zatržítko  zatržítko
4osé paralelní hrubování      zatržítko  zatržítko  zatržítko
4osé paralelní dokončování      zatržítko  zatržítko  zatržítko
4osé radiální dokončování      zatržítko  zatržítko  zatržítko
4osé projekční kapsování      zatržítko  zatržítko  zatržítko

 

5osé frézování Xpr Sta Exp Pro Pre
5osé indexované obrábění        zatržítko  zatržítko
5osé souvislé obrábění po projekci křivky          zatržítko
5osé souvislé obrábění po křivce          zatržítko
5osé souvislé obrábění mezi 2 křivkami          zatržítko
5osé souvislé obrábění po řídicí křivce          zatržítko
5osé souvislé obrábění kolmo k ploše          zatržítko
5osé souvislé obrábění bokem nástroje (swarf)          zatržítko

 

Tvorba děr Xpr Sta Exp Pro Pre
Automatický výběr a třídění děr  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Vrtání  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Závitování    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Protáčení nožem    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Opačné protáčení nožem    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Uživatelem definované cykly    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
4osé vrtání      zatržítko  zatržítko  zatržítko
4osé závitování      zatržítko  zatržítko  zatržítko
4osé protáčení nožem      zatržítko  zatržítko  zatržítko
4osé opačné protáčení nožem      zatržítko  zatržítko  zatržítko

 

Simulace Xpr Sta Exp Pro Pre
Animace dráhy nástroje  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Simulace úběru materiálu  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Pokročilá simulace úběru materiálu    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Simulace kinematiky stroje        zatržítko  zatržítko

 

Nástroje Xpr Sta Exp Pro Pre
Standardní (kulový, rovný, radius, V, vrták)  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Pokročilé (závitový, nůž, opačný nůž...)    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Tvarové nástroje    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Stupňovité nástroje    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Detekce kolizí s držákem nástroje    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko

 

Editace dráhy nástroje Xpr Sta Exp Pro Pre
Grafické prohlížení dráhy nástroje  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Grafická editace dráhy nástroje        zatržítko  zatržítko
Instance dráhy nástroje        zatržítko  zatržítko
Prokládání dráhy nástroje oblouky        zatržítko  zatržítko

 

Generátor postprocesorů Xpr Sta Exp Pro Pre
Přizpůsobitelný generátor postprocesorů  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Simulace cyklů  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Obloukový výstup  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Šroubovicový výstup    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Spirálový výstup    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
5osý výstup        zatržítko  zatržítko

 

Různé Xpr Sta Exp Pro Pre
64 bitový program  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Dílenská dokumentace ve formátu HTML  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Vyloučené regiony    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Báze znalostí    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Výchozí báze znalostí    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Operace řízení stroje    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Předdefinované regiony    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Rozpad modelu skříňky    zatržítko  zatržítko  zatržítko  zatržítko
Nastavení otočení stolu      zatržítko  zatržítko  zatržítko
Vícenásobná nastavení        zatržítko  zatržítko
Programování ofsetů přípravků        zatržítko  zatržítko
Tvorba hranice kontrolované plochy        zatržítko  zatržítko
Tvorba hranice obrysu nástroje        zatržítko  zatržítko
Tvorba regionu oblastí dvojího kontaktu nástroje        zatržítko  zatržítko
Tvorba regionu hranice kolize s držákem        zatržítko  zatržítko

Konfigurace

RhinoCAM 2022 je nabízen v několika konfiguracích, navíc existuje i multilicence pro školy.

RhinoCAM 2022 Xpress

Tento všeobecný obráběcí program je určen hobby nadšencům, modelářům a studentům . Je vhodný jako úvodní vstup do CAM programování. Tento modul nabízí 2 a 3osé metody obrábění. Nabízí nejen dostatečné výrobní metody a snadnou použitelnost a vysokou efektivitu, ale také velice nízkou cenu, která neodradí ani zákazníky s nízkým rozpočtem.

RhinoCAM 2022 Standard

Základní obráběcí modul pro všeobecné použití. Varianta Standard obsahuje 2-1/2osé a základní 3osé frézování a vrtání. Obsahuje stovky postprocesorů a také generátor postprocesorů, kde si může uživatel postprocesory upravovat nebo vytvářet. Díky dostatečné vybavenosti výkonnými výrobními metodami a snadnosti použití není tento balík pouze efektivní, ale nabízí také velice atraktivní cenu pro zákazníky s omezeným rozpočtem nebo pro začátečníky.

RhinoCAM 2022 Expert

Tato verze obsahuje kromě veškeré funkčnosti verze Standard navíc obrábění ve 4. ose, které je určeno zejména šperkařům. Umožňuje 4osé indexované a kontinuální hrubování a dokončování. Provádí i křivkové kontinuální obrábění, jako je 4osé čelní frézování, kapsování, profilování a gravírování.

RhinoCAM 2022 Pro

Tento výkonný balík je ideální pro výrobu forem a nástrojů, obrábění dřeva, rapid prototyping a všeobecné obrábění. Tento program se pyšní silnými strategiemi generování dráhy nástroje a funkcemi účinné kontroly obráběcího nástroje pro obrábění jemných detailů, přičemž je stále zachována snadnost obsluhy. Tato verze je vhodná pro pokročilé uživatele s náročnými výrobními požadavky (tento program v sobě zahrnuje i výše zmíněný doplněk pro 4. osu).

RhinoCAM 2022 Premium

Nejvyšší verze obsahuje veškerou funkčnost verze Pro a navíc disponuje silnými funkcemi pro 5osé kontinuální obrábění. Je vhodná pro vysoce sofistikované frézování v leteckém průmyslu, výrobě složitých forem a nebo pro obrábění dřeva. Nabízí metody kontinuálního frézování jako je normálové obrábění plochy, obrábění bokem nástroje, po křivce nebo mezi dvěma křivkami.

RhinoCAM 2022 EDU Lab - školní multilicence

Nad rámec výše uvedených konfigurací je dostupná také školní verze. Jedná se o plný RhinoCAM 2020 Pro v multilicenci pro 5 stanic.

Postprocesory

Postprocesory ke stažení

Níže naleznete seznam postprocesorů, které je možné použít v produktech VisualMILL 2022 a RhinoCAM 2022.

Chcete-li použít nějaký postprocesor ze seznamu, stáhněte jej (soubor s koncovkou .spm) a nakopírujte jej do adresáře Posts v instalačním adresáři VisualMillu nebo RhinoCAMu. Při dalším postprocesu dráhy nástroje ve VisualMillu nebo RhinoCAMu se tento nově nahraný postprocesor objeví v seznamu dostupných postprocesorů..

Jakmile postprocesor stáhnete, můžete jej snadno konfigurovat a přizpůsobit svým potřebám pomocí Generátoru postprocesorů, který je k dispozici v bezplatné i komerční verzi software.

Pro uložení vybraného postprocesoru klikněte pravým tlačítkem myši na jeho odkaz, v menu zvolte položku "Uložit odkaz jako..." a zvolte cílovou složku pro uložení souboru postprocesoru.

AbilitySystems Fanuc3 MultiCam
AbilitySystemsATC Fanuc6 MYTMill
Acramatic Fanuc6MB Num10xx
Acu-rite FanucLewis Okuma
Adept Flashcut OPS600-002
Ahha FlashCutMM OsaiMetric
AllenBradley Flexicam PC2100Vickers
Anilam 6000M Folken PCNC
Anilam Fptiger PracticalCNC
Anilam3000M Gemini-d Precix
AutoGrav General PrecixATC
AXYZ Gerber PrecixHPGL
AxyzGCode Glnumeri ProLight
Bdm Haas ProtoTrak
Benchman HaasVerticalMill Roland EGX-300
Biemmepi Haas_with cut_comp Roland MDX 650 ATC
BridgePort HeidenHain 2500B ATC Roland MDX-3,15,20
BridgePortBoss4 HeidenHain155 Roland MDX-500,650
C-Tek HeidenHain370 Roland
CamSoft HeidenHain402 RolandMDX-40
CamTech HeidenHain407 Saic
Centroid HeidenHain426 Selca
CentroidBill HeidenHain430 Servo
CharlyRobot HeidenHain502 ServoATC
CharlyRobotEnglish HeidenHain530 Sharnoa-Tiger4
CharlyRobotMetric HeidenHainISO Sherline-EMC-Inch
Cielle HitachiSeiki Sherline-EMC-MM
Cincinatti HPGL Sherline
Cincy Hurco ShopBot
Cncjr-Inch Isel ShopBotGCode
Cncjr-Metric IselATC Siemens
Cncjr IselISO SiemensISO
Cortini L300 Komo Simple
crusader Kosy SuperCAM
Datron Larken Taig
Deckel Leblond TechnoIsel
DeckelGrundig Mach1 TechnoIselMac200
Desk CNC Mach2 Tekcel
DeskCNC-ezRouter Mach3-ATC Thermwood40
DirectMotion Mach3-Sherline Thermwood91000
DynaMech Mach3 Tiger
Dynapath MachineMate Tormach
EMC-Sherline-Inch Maho Tosnuc
EMC-Sherline-MM MaxNC TurboCNC
Excello Mazak Turner
ExtraTech Mektronix VersaRout
Fadal Meldas Vickers
Fagor MicroProtoMill VickersPC2100
Fanuc0m MicroSystems Vytek
Fanuc1 MicroSystemsATC WinGCNC
Fanuc11m MillMasterPro XNC-CNI
Fanuc18i-MB Milltronics Yasnac
Fanuc2 MitsubishiM64 Yeager

Postup

Postup práce v RhinoCAMu.

Na této ukázce obrábění formy uvidíte, jak jednoduchý postup uživateli stačí, aby z 3D modelu formy vytvořil obrobek, dále pak nastavil s vytvořil hrubovací a dokončovací dráhy nástroje, odsimuloval je a vygeneroval z nich NC kód.

Videa

Strategie 2-1/2osého obrábění RhinoCAMu a VisualMilu Standard.

Profilování, čelní frézování, kapsování, kapsování díry, sražení hrany, gravírování, V-Caving, V-Carvingové hrubování, zbytkové obrábění, vrtání.

Strategie 3osého obrábění RhinoCAMu a VisualMilu Standard.

Horizontální hrubování, paralelní dokončování (omezení regionem, více úrovní v ose Z), horizontální dokončování (včetně optimalizace), radiální obrábění a obrábění po spirále.

Strategie 3osého obrábění RhinoCAMu a VisualMilu PRO.

Horizontální dohrubování, hrubování zapichováním, dohrubování zapichováním, 3D projekční kapsování, 3D ofsetové kapsování, 3D ofsetové profilování, tužkový cyklus (vícenásobné řezy, rozdělení řezů na strmé a rovinné), přefrézování vnitřních rádiusů (včetně rozdělení řezů), obrábění roviny, paralelní dokončování strmých oblastí, horizontální dokončování strmých oblastí, obrábění po křivce (+ projekce křivky) a obrábění mezi dvěma křivkami.

Strategie 4osého obrábění v PRO verzi nebo 4osém doplňku RhinoCAMu a VisualMillu.

Čelní frézování, kapsování, profilování, hrubování, dokončování (včetně omezení regionem), gravírování a vrtání.

Ukázka chystaného 5osého kontinuálního obrábění.

Podívejte se, co se chystá v blízké budoucnosti: ukázka kontinuálního 5osého obrábění ve VisualMillu a RhinoCAMu včetně kinematiky stroje.

Galerie dvě osy

2-1/2osé čelní frézování

2osé čelní frézování 1 2osé čelní frézování 2 RhioCAM - 3osé hrubování zapichováním 3

2-1/2osé kapsování

2osé kapsování 2osé kapsování 2osé kapsování
RhinoCAM - 2osé kapsování RhinoCAM - 2osé kapsování RhinoCAM - 2osé frézování

2-1/2osé profilování

RhinoCAM - 2osé profilování RhioCAM - 2osé profilování RhinoCAM - 2osé profilování

 

2-1/2osé gravírování

RhinoCAM - 2osé gravírování RhioCAM - 2osé gravírování RhinoCAM - 2osé gravírování

 

2-1/2osé zbytkové obrábění

RhinoCAM - 2osé zbytkové obrábění RhioCAM - 2osé zbytkové obrábění RhinoCAM - 2osé zbytkové obrábění

 

2-1/2osé dokončování pomocí tvarových nástrojů

RhinoCAM - 2osé dokončování pomocí tvarových nástrojů 1 RhinoCAM - 2osé dokončování pomocí tvarových nástrojů 2 RhinoCAM - 2osé dokončování pomocí tvarových nástrojů 3

 

Galerie tři osy

3osé hrubování v konstantních Z-ových úrovních

RhinoCAM - 3osé hrubování 1 RhioCAM - 3osé hrubování 2 RhinoCAM - 3osé hrubování 3

 

3osé hrubování zapichováním

RhinoCAM - 3osé hrubování zapichováním 1 RhioCAM - 3osé hrubování zapichováním 2 RhioCAM - 3osé hrubování zapichováním 3

 

3osé paralelní dokončování (řádkování)

RhinoCAM - 3osé řádkování 1 RhioCAM - 3osé řádkování 2 RhinoCAM - 3osé řádkování 3
RhinoCAM - 3osé řádkování 4 RhinoCAM - 3osé řádkování 5 RhinoCAM - 3osé řádkování 6

 

3osé horizontální dokončování

RhinoCAM - 3osé horizontální dokončování 1 RhioCAM - 3osé horizontální dokončování 2 RhioCAM - 3osé hrubování zapichováním 3

 

3osé optimalizované horizontální dokončování

RhinoCAM - 3osé optimalizované horizontální dokončování 1 RhioCAM - 3osé optimalizované horizontální dokončování 2 RhioCAM - 3osé hrubování zapichováním 3

 

Obrábění po křivce

RhinoCAM - 3osé obrábění po křivce 1 RhioCAM - 3osé obrábění po křivce 2

RhioCAM - 3osé hrubování zapichováním 3

 

 

Obrábění mezi dvěma křivkami

RhioCAM - 3osé obrábění mezi dvěma křivkami 1 RhioCAM - 3osé obrábění mezi dvěma křivkami 2

RhioCAM - 3osé hrubování zapichováním 3

 

 

3osé kapsování

RhioCAM - 3osé kapsování RhioCAM - 3osé hrubování zapichováním 3

RhioCAM - 3osé hrubování zapichováním 3

 

 

Tužkové obrábění

RhinoCAM - 3osé tužkové obrábění 1 RhinoCAM - 3osé tužkové obrábění 2 RhinoCAM - 3osé tužkové obrábění 3
RhinoCAM - 3osé tužkové obrábění 4 RhinoCAM - 3osé tužkové obrábění 5 RhinoCAM - 3osé tužkové obrábění 6

 

3osé obrábění rovin s automatickou detekcí rovinných oblastí

RhinoCAM - 3osé obrábění rovin 1 RhioCAM - 3osé obrábění rovin 2 RhinoCAM - 3osé obrábění rovin 3

 

3osé radiální a spirálové obrábění

RhinoCAM - 3osé radiální obrábění RhinoCAM - 3osé spirálové obrábění RhioCAM - 3osé hrubování zapichováním 3

Galerie čtyři osy

4osé hrubování

RhinoCAM - 4osé hrubování 1 RhioCAM - 4osé hrubování 2 RhinoCAM - 4osé hrubování 3

 

4osé dokončování

RhinoCAM - 4osé dokončování 1 RhioCAM - 4osé dokončování 2 RhioCAM - 3osé hrubování zapichováním 3

 

4osá simulace

RhinoCAM - 4osá simulace 1 RhioCAM - 4osá simulace 2 RhinoCAM - 4osá simulace 3

 

4osé hrubování a dokončování

RhinoCAM - 4osé hrubování a dokončování 1 RhioCAM - 4osé hrubování a dokončování 2 RhinoCAM - 4osé hrubování a dokončování 3

 

4osé gravírování

RhinoCAM - 4osé gravírování 1 RhinoCAM - 4osé gravírování 2 RhinoCAM - 4osé gravírování 3

Galerie pět os

RhinoCAM - indexované 5osé obrábění 1 RhinoCAM - indexované 5osé obrábění 2 RhinoCAM - indexované 5osé obrábění 3
RhinoCAM - indexované 5osé obrábění 4 RhinoCAM - indexované 5osé obrábění 5 RhinoCAM - indexované 5osé obrábění 6

Koupit na 3Dshop.cz

Oborová řešení

DIMENSIO nabízí kompletní oborová řešení pro práci ve 3D na platformě modelovacího programu Rhinoceros a jeho zásuvných modulů.