VisualARQ

Parametrické architektonické nástroje, včetně databanky objektů Savanna3D.

Popis

Co je VisualARQ?

VisualARQ plně integrovaný zásuvný modul, který do Rhina 5 přidává sadu parametrických architektonických nástrojů.

Využívá přístupné a intuitivní rozhraní Rhina a nabízí nástroje, které značně usnadňují a urychlují proces architektonického návrhu a dokumentace.

Pracuje s parametrickými objekty jako jsou zdi, sloupy, dveře, okna a schodiště, které jsou vhodné pro 3D modelování a 2D dokumentaci.

s s s
s s s

V parametrickém editoru VisualARQ můžete snadno a rychle vytvářet inteligentní i uživatelské architektonické objekty.

VisualARQ se snadno a intuitivně začlení do vašeho pracovního procesu. Můžete pracovat ve dvou nebo třech rozměrech a současně mít zobrazený 2D výkres i 3D model.

VisualARQ - architektonický parametrický modul pro Rhinoceros

Proč VisuaARQ

1. Rychlé, intuitivní a přesné 2D/3D architektonické modelování

 • 3D model budovy ve VisualARQVisualARQ do Rhina přináší sadu architektonických nástrojů pro tvorbu 3D architektonického projektu a pro automatické generování 2D pohledů a řezů.
 • VisualARQ jeplně začleněn v rozhraní Rhina: menu, palety i příkazy v příkazovém řádku plně podléhají standardu Rhina.
 • VisualARQ je editor pro tvorbu a úpravu parametrických objektů.
 • VisualARQ generuje dokumenty, které kombinují výkresy, trojrozměrný model tabulky s daty.

2. Knihovna parametrických architektonických objektů

 • VisualARQ obsahuje knihovnu parametrických architektonických objektů: zdi, sloupy, nosníky, okna, dveře, desky, schodiště a střechy.
 • Objekty lze kdykoliv vytvořit a změnit. Model se těmto změnám automaticky přizpůsobí.
 • Možnost tvorby uživatelských objektů, stylů a knihoven objektů.

Parametrické objekty ve VisualARQ

3. Automatické propojení a aktualizace dat

 • Automatická aktualizace modelu ve VisualARQZobrazení standardní 2D reprezentace 3D modelu v 2D pohledech Rhina v reálném čase.
 • Tabulky jsou provázány s modelem a při jeho změně se aktualizují.
 • Aktualizujte výkres při každé změně modelu, předejdete tak chybám a šetříte čas.
 • Prvky VisualARQ a křivky, plochy a objekty Rhina jsou přiřazeny k podlažím. Při změně výšky podlaží se změní také jejich poloha.

4. Generování informací a dokumentace k projektu

 • Výkresová dokumentace ve VisualARQ2D dokumentace a kvantifikace výkresových dat.
 • Automatická tvorba půdorysů, řezů a pohledů z 3D modelu.
 • Editovatelné a přizpůsobitelné tabulky pro otvory a výměry.
 • Sklopené bokorysy pro otvory, dveře a okna.

 

 

5. Tvar a forma bez omezení

 • Tvar a forma bez omezeníObjekty VisualARQ podporují hladké NURBS křivky Rhina, které mohou dát tvar jakémukoliv parametrickému objektu: zdem, deskám, nosníkům, střechám, oknům, dveřím atd.
 • Díky hladkým křivkám lze vytvořit okna, dveře a otvory zcela libovolných tvarů.
 • Do projektu můžete zahrnout také libovolné plochy či tělesa volných tvarů.

 

6. Podpora výměny informací

 • Výměna dat prostřednictvím formátu IFCVisualARQ exportuje soubory ve formátu IFC, který zachová BIM informace pro opětovné použití v jiných programech.
 • VisualARQ podporuje import a z/do jakéhokoliv souborového formátu jako hostitelská aplikace Rhinoceros.

7. Kompatibilita s jinými zásuvnými moduly

 • Kompatibilita se zásuvnými moduly pro RhinoVisualARQ lze kombinovat s jinými moduly Rhina pro modelování, analýzu a design.
 • VisualARQ je kompatibilní s Grasshopperem, Dynamic Display, Paneling tools, Savanna 3D atd.
 • Probíhají práce na integraci s dalšími zásuvnými moduly pro Rhinoceros: RhinoBim, Evolute Tools atd...

 

8. Renderovací moduly

 • Podpora renderovacích modulůSprávce materiálů VisualARQ podporuje materiály všech renderovacích modulů.
 • Vytvářejte světla, přiřazujte materiály objektům a vytvářejte vysoce kvalitní obrázky interiérů a exteriérů.
 • Přiřazení materiálů objektům VisualARQ funguje stejně jako u objektů Rhina.

9. Dostupná cena

 • VisualARQ je hlavní architektonický zásuvný module pro Rhinoceros a jeho cena a paleta funkcí je velice konkurenceschopná v porovnání s jinými produkty
 • V krabicové verzi ja navíc zahrnuta i knihovna objektů Savanna 3D v nativním formátu Rhina 3dm .
 • Je možné zakoupit také levnější online verzi bez výše uvedené knihovny.

10. Bezplatná podpora

 • VisualARQ obsahuje kompletní uživatelskou příručku.
 • Bezplatná technická podpora pro pomoc a řešení problémů.
 • Bezplatná demoverze.
 • Uživatelské rozhraní, šablony, palety a uživatelské rozhraní v šesti jazycích: anglicky, španělsky, francouzsky, německy, italsky a česky.

Funkce

Funkce modulu VisualARQ

Automatické propojení a aktualizace dat

Všem architektům, projektantům a interiérovým designérům VisualARQ nabízí tyto funkce:

 • Zobrazuje standardní 2D architektonickou reprezentaci 3D modelu.
 • Generuje dokumenty, které kombinují výkresy, trojrozměrný model a tabulky.

VisualARQ pro Rhino - 2D pohled V

 • Propojí a aktualizuje výkresová data po každé úpravě modelu, šetří tak čas a minimalizuje riziko vzniku chyb.
 • Definuje parametrické architektonické objekty, které můžete kdykoliv zpětně upravovat buď změnou stylu nebo změnou parametrů konkrétního objektu.

V V
v v

 • Automaticky aktualizuje zdi, když přesunete, upravíte nebo odstraníte zdi a okna.
 • Automaticky počítá průniky zdí.
 • Používá průvodce pro vytvoření a editaci architektonických objektů. Náhledové okno zobrazuje úpravy v reálném čase.

v c

 • Obsahuje knihovnu standardních parametrických strukturálních profilů.

s

Vytvoření zdi libovolného tvaru

 • Zdi ve VisualARQ jsou založeny na NURBS křivkách, mohou být rovné, obloukové nebo zakřivené podle křivky volného tvaru.
 • Stříhejte nebo prodlužte zeď k jakékoliv ploše volného tvaru představující strop.

v v

 • Zeď můžete deformovat přesunem řídicích bodů její základní křivky pomocí technologie Rhina Universal Deformation Technology (UDT).

s

 • Naprostá svoboda tvarů - přeměňte jakékoliv těleso Rhina na zeď VisualARQ.
 • Vkládejte dveře a okna do zdí jakýchkoliv tvarů.
 • Pro úpravu zdí, desek a střech VisualARQ lze použít booleovské operace.

d s

Tvorba uživatelských dveří a oken

 • Vytvářejte styly dveří a oken s 2D a 3D reprezentací výkresového a modelového pohledu.
 • Definujte uživatelské profily otvorů ve zdech.
 • Model a výkres se při změnách aktualizuje automaticky.

v
v

Správa víceposchoďových budov

 • Vytvářejte a mažte podlaží.
 • Specifikujte úroveň, výšku a horizontální rovinu řezu pro každé podlaží.
 • Filtruje informace, zobrazené ve vybraných pohledech pouze na ty prvky, které se vztahují k atuálnímu podlaží a konstrukční rovně ve správné výšce.
 • Vytvářejte řezy a půdorysy i bokorysy dveří a oken, které se automaticky aktualizují po každé změně.
 • Bokorysy dveří a oken jsou rovněž okótovány a opatřeny referenčními značkami, které se objeví na výkresu, v modelu i v tabulce.

s s

Automatický výpočet plochy

 • Propojené výměry se automaticky přepočítají podle změny definičních zdí.
 • Dokumentační tabulky jsou propojené s výkresovými daty.

s
v
v

SAVANNA3D

 • Importujte a exportujte styly objektů, které zpřístupnit knihovny stylů objektů v jakémkoliv souboru 3DM.
 • VisualARQ obsahuje knihovnu SAVANNA3D, sadu více než 1000 detailních 3D modelů ve formátu 3DM s různými kolekcemi často používaných typů objektů. Tyto kolekce tvoří rozsáhlou a kompletní knihovnu bloků Rhina, připravených pro použití v architektuře a designu.
 • s

Renderování

 • Každému komponentu objektu můžete přiřadit nezávislé materiály, díky tomu můžete renderovat objekty, složené z různých materiálů.
 • VisualARQ a Savanna3D jsou 100% kompatibilní s jakýmkoliv renderovacím modulem, který podporuje Rhino 4.0.

 

Specifikace

Instalace

 • Pro instalaci a spuštění je vyžadován CD-klíč produktu. Jednu licenci lze v rámci sítě použít současně jen jednou.
 • Pokud uživatel nemá oprávnění správce, zobrazí VisualARQ varování.
 • Pokud uživatel nemá nainstalovanou požadovanou verzi Rhina, zobrazí VisualARQ varování.
 • VisualARQ kontroluje aktualizace automaticky. Pokud je k dispozici aktualizace, objeví se informační ikona v dolní liště Windows.
 • V oddílu VisualARQ v dialogovém okně Volby Rhina naleznete volbu pro vypnutí automatické kontroly aktuálních verzí.
 • Instalátor kopíruje šablony VisualARQ do výchozí složky šablon Rhina.
 • Rozhraní, instalátor, šablony a nástrojové palety jsou dostupné v 6 jazycích: anglicky, španělsky, francouzsky, italsky, německy a česky.
 • Dialog pro výběr jazyka VisualARQ naleznete v oddílu VisualARQ v dialogovém okně Volby Rhina.
 • VisualARQ 1.0 obsahuje knihovnu Savanna 3D. Tato knihovna pro Rhino 4.0 obsahuje přes 1000 detailních 3D modelů ve formátu 3DM a můžete ji nainstalovat přímo z CD VisualARQ.

Obecné informace

 • VisualARQ podporuje metrický a imperiální jednotkový systém. Při změně jednotek výkresu se objeví dotaz, zda chcete změnit také velikost stylů a definic profilů.
 • VisualARQ umožňuje v příkazech pro tvorbu objektů nastavit výchozí vrstvu. Dialog pro přiřazení vrstev najdete v oddílu VisualARQ v dialogovém okně Volby Rhina.
 • Při spuštění příkazu pro tvorbu objektu se přepne aktuální vrstva do cílové vrstvy. Při ukončení příkazu se předchozí aktuální vrstva stane opět aktuální vrstvou, kromě případu, kdy ji uživatel sám změní během provádění příkazu.
 • VisualARQ zobrazuje symbol, který specifikuje měřítko pohledu v jednotkách výkresu. Volbu pro zákaz zobrazování měřítka najdete v oddílu VisualARQ v dialogovém okně Volby Rhina.
 • VisualARQ zobrazuje v čelních a bočních pohledech značky výškových úrovní, které usnadňují práci s vícepodlažními budovami. Volbu pro zákaz zobrazování značek výškových úrovní najdete v oddílu VisualARQ v dialogovém okně Volby Rhina.
 • Šablony VisualARQ již mají definované výchozí podlaží (Podlaží 1), které se zobrazí v pohledu Shora.
 • Šablony VisualARQ mají nastavenou toleranci 1mm.
 • Šablony VisualARQ obsahují předdefinovanou knihovnu stylů objektů.
 • Knihovnu stylů objektů VisualARQ lze importovat a exportovat pro použití v jiných souborech. Formát pro import/export používá koncovku .VAL.
 • Při importu a exportu stylů dojde k přepočítání jejich velikosti podle jednotek v dokumentu.
 • Při exportu stylů VisualARQ jsou do bloků použitých pro uživatelské dveře a okna zahrnuty také polygonové sítě.
 • VisualARQ přidává některé položky nápovědy. Tyto položky jsou dostupné v roletovém menu VisualARQ.
 • Mezi tyto položky patří: uživatelská příručka v 6 jazycích, odkaz na stránku podpory a web VisualARQ a dialog O programu s informacemi o licenci, jménu uživatele, organizaci a sériovém čísle.
 • VisualARQ umožňuje pracovat s následujícími parametrickými architektonickými objekty: zdi, sloupy, dveře, okna, schodiště, desky a střechy.
 • Objekty VisualARQ jsou během vytváření a editace zobrazeny současně ve 2D i 3D.
 • Objekty VisualARQ můžete nadefinovat, změnit a upravit kdykoliv chcete. Díky automatickému přegenerování se model těmto změnám ihned přizpůsobí.
 • Objekty VisualARQ jsou instance bloku. Příkaz Rhina Rozpojit je změní na normální geometrii Rhina.
 • Na objekty VisualARQ fungují uchopovací režimy a mají řídicí body. Ty můžete zapnout stejně jako řídicí body objektů Rhina.
 • Příkazy pro kopírování (Kopírovat, Pole, Zrcadlit atd) pracují se všemi objekty VisualARQ
 • VisualARQ nabízí plnou podporu funkcí Kopírovat/Vyjmout/Vložit.
 • Příkazy VisualARQ začínají na va: po zadání těchto dvou znaků se zobrazí seznam všech dostupných příkazů.
 • Zprávy VisualARQ v příkazovém řádku se zobrazují jinou barvou. Možnost změny barvy hlášení najdete v záložce VisualARQ v dialogovém okně Vlastnosti Rhina.
 • Podmenu VisualARQ v roletovém menu Rhina
 • Dostupné palety VisualARQ: Palety Objekty, Dokumentace a Nástroje.
 • Tři druhotné palety pro vytvoření a editaci zdí, desek a střech lze otevřít v odpovídajících ikonách zdí, desek a střech.
 • Kontextové menu VisualARQ je dostupné pro každý objekt (vyberte objekt a klikněte pravým tlačítkem myši).
 • Objekty VisualARQ (kromě desek a střech) využívají pro vytvoření, vložení a editaci intuitivní dialogová okna. Náhledy v dialogových oknech VisualARQ se po změně parametrů vybraného objektu automaticky aktualizují.
 • Vkládací dialogová okna VisualARQ lze rozvinout i svinout. Zobrazují dostupné styly objektů, numerické parametry vkládaného objektu a také jeho grafický náhled.
 • VisualARQ vám umožní pro každý objekt (kromě desek a střech) definovat styly pomocí průvodce, který vás vede definicí stylu. Průvodi vás vedou nastavením všech editovatelných parametrů, účinek změn přitom můžete sledovat v reálném čase v okně s náhledem.
 • Vlastnosti stylů objektů VisualARQ lze editovat v dialogovém okně Správce stylů VisualARQ. Úprava vlastností stylu postihne všechny objekty na scéně s tímto stylem.
 • Atributy stylů objektů VisualARQ lze specifikovat v dialogovém okně Správce stylů podle stylu nebo podle komponent. Mezi tyto atributy patří: Vrstva, viditelnost, barva zobrazení, typ čáry, šířka pro tisk, barva pro tisk, materiál, šrafa, styl textu a styl kóty.

Vlastnosti objektu VisualARQ lze editovat v dialogovém okně Vlastnosti VisualARQ nebo v oddílu VisualARQ v dialogovém okně Vlastnosti v Rhinu. Při editaci podle objektu dojde ke změně vlastností pouze toho objektu, který je vybraný, nezávisle na tom, jaké Vlastnosti jsou nastavené v jeho stylu.

Objekty

Zdi

 • Stejně jako objekty v Rhinu jsou zdi ve VisualARQ založeny na NURBS křivkách.
 • Automatický výpočet spojení a průsečíků zdí.
 • Pro prodloužení zdí do délky a do výšky lze využít řídicí body a řídicí šipky.
 • Zdi lze prodloužit i k ijným zdem s různými úrovněmi a výškami.
 • Zobrazení dynamické informace o objektu pod kurzorem myši, pokud není žádný příkaz aktivní. (Příkazem tbSmartInfo lze tuto funkci zapnout nebo vypnout).
 • Příkaz pro vytvoření zdí z rovinných otevřených křivek libovolného tvatru. Zdi vytvořené touto funkcí jsou nejen parametrické jako jakékoliv jiné zdi ve VisualARQ, ale jsou také plynule defomovatelné pomocí řídicích bodů jejich základní křivky.
 • Příkaz pro změnu základní křivky zdi.
 • Příkaz pro vytvoření zdi z tělesa a křivky (použité jako trasy). Zeď vytvořená touto operací není parametrická, ale lze ji deformovat pomocí řídicích bodů základní křivky prostřednictvím UDT technologie Rhina.
 • Příkaz pro prodloužení zdí k ploše. Horní prodloužení zdi je plně asociativní až do smazání cílové plochy. Máte také možnost zrušit prodloužení.
 • Příkazy pro booleovské operace se zdmi: přičíst, odečíst a vyjmout tělesa. Těleso musí mít průnik s jedním nebo více body na zdi, ke které ho přidáváte.
 • Volby průniků a parametry zdí: Styl, zarovnání a výška
 • Vlastnosti stylů zdí: atributy, název, komponenty, geometrie a výstuže
 • Vlastnosti objektů zdí: styl, geometrie, umístění, průsečíky, výstuže
 • Příkaz pro výběr všech zdí, připojených k určité zdi.
 • Příkaz pro výběr všech dveří nebo oken v určené zdi.
 • Příkaz pro rozdělení zdi v zadaném bodě
 • Příkaz otočení směru zdi: počáteční bod se stane koncovým, vnitřní část se stane vnější a naopak.

Sloupy

 • Sloupy lze vkládat do nebo vně zdí: Průsečíky se zdmi se nyní počítají ve výkreslovém i modelovém pohledu automaticky.
 • Tvar sloupu je definován profilem: K dispozici je knihovna parametrických profilů
 • Sloupy mají jediný řídicí bod, je totožný s jejich vkládacím bodem. Tento bod koresponduje se zarovnáním, zadaným během vložení sloupu a můžete jej použít pouze pro přesun (ne změnu velikosti) sloupu.
 • Vkládací volby a parametry sloupů: style, výška, vkládací bod, vkládací značka, odsazení (x/Y) a rozměry profilu.
 • Vlastnosti stylů sloupů: Atributy, název, tvar (profil), rozměry a obklad
 • Vlastnosti objektu sloupů: styl, geometrie, profil a umístění

Dveře a okna

 • Dveře a okna lze vkládat pouze do zdí a do těchto zdí jsou ukotveny. Otvory v příslušných zdech jsou generovány automaticky a po každé modifikaci dveří nebo oken se automaticky aktualizují.
 • Tvar otvoru je definován profilem: K dispozici je knihovna parametrických profilů.
 • Dveře a okna mají pět řídicích bodů, které lze použít pouze pro přesunování (ne ke změně velikosti).
 • Svůj vlastní styl dveří a oken můžete nadefinovat pomocí 3D bloku pro modelové a 2D bloku pro výkresové zobrazení. Uživatelský profil je také potřebný pro definici tvaru otvoru ve zdi.
 • Příkaz vytvoření pole oken nebo dveří ve zdi.
 • Vkládací volby a parametry pro vložení dveří a oken: styl, odstazení/střed nebo vkládací bod, zarovnání, úroveň, % otevření, profily
 • Vlastnosti stylů dveří a oken: atributy, název, typ otevírání (křídlové nebo posuvné), tvar (profil), zárubeň, zarážka, křídla a uživatelské bloky. Okna také mají sklo (tabulku) a parapet.
 • Vlastnosti objektu oken a dveří: styl, geometrie, profil, umístění, otevření a reference.

Schodiště

 • Schodiště může být rovné nebo může mít křídla s různými směry, propojená navzájem podestami.
 • Schodiště mají tolik řídicích bodů kolik mají křídel plus jeden vkládací bod. Tyto řídicí body umožňují editaci směru a délky křídel schodiště.
 • Volby a parametry pro vložení schodiště: Styl, zarovnání, výška, šířka, počet stupňů, stupeň, podstupniec a volba pro spirálové schodiště.
 • Vlastnosti stylů schodišť: Atributy, název, typ schodiště a stupně
 • Vlastnosti objektu schodiště: styl, geometrie, umístění, stupně a parametry křídel a podest

Desky a střechy

 • Na rozdíl od jiných objektů VisualARQ nepoužívají desky ani střechy vkládací nebo dialogová okna a není u nich definován žádný styl.
 • Desky a střechy se vytváří přímo z vybrané hranice (může to být jakýkoliv typ uzavřené rovinné křivky)
 • Příkazy pro booleovské operace s deskami a střechami: přičíst, odečíst a vyjmout hranice. Hranice nemusí ležet v rovině desky nebo střechy, ale musí to být rovinné uzavřené křivky.
 • Příkaz pro uměnu tloušťky desky
 • Příkaz pro změnu úhlu sklonu střechy

Dokumentační nástroje

Plochy (výměry)

 • Příkaz pro vytvoření jedné nebo více výměr. informace o ploše (název, obsah plochy, obvod atd) se zobrazí na šítku a příslušná geometrie bude označena šrafou.
 • Plochy lze vytvořit zadáním vnitřního bodu (kliknutím do místnosti, obklopené zdmi a nebo sloupy), z rovinné křivky nebo z rovinné plochy. Všechny fungují na základě podlaží.
 • Plochy vytvořené kliknutím do půdorysu místnosti lze aktualizovat příkazem Aktualizovat. Plochy vytvořené z křivek a ploch lze aktualizovat příkazem vaPlochaNastavitObrys.
 • Plochy jsou také propojeny s tabulkami VisualARQ.
 • Plochy mají dva řídicí body: jeden pro šrafu, která vyplňuje plochu a druhý pro štítek se zobrazenými informacemi. Oba řídicí body se používají pro přesun příslušných elementů.
 • Volby a parametry pro vložení plochy: Název a typ plochy (užitná nebo zastavěná)
 • Vlastnosti stylů plochy: atributy, obecné, název, obsah a obvod

Tabulky

 • VisualARQ obsahuje dva předdefinované styly pro kvantifikaci otvorů a výměr, ale můžete přidávat nové styly pro kvantifikaci libovolných objektů VisualARQ.
 • Tabulky jsou propojené s modelem: když model změníte, lze informace zobrazené v tabulce aktualizovat příkazem pro aktualizaci.
 • Tabulky mají 5 řídicích bodů: Všechny se používají pro přesun, ne změnu velikosti.
 • Volby a parametry pro vložení tabulek: Styly (při vkládání tabulky lze vybrat pouze jeden styl; parametry, které definují prvky tabulky, souvisí se stylem tabulky).

Bokorysy otvorů

 • Příkaz pro vytvoření 2D výkresů z vybraných otvorů v modelu (dveře a okna).
 • Bokorysy otvorů se zobrazí v půdorysném pohledu s okótovanými hlavními rozměry a s odkazem, který identifikuje jejich umístění v modelu.
 • Bokorysy otvorů a reference jsou standardně vytvářeny ve vrstvě Dokumentace.
 • Referenci otvoru lze editovat nebo smazat v oddílu Vlastnosti VisualARQ (v dialogovém okně Vlastnosti Rhina).
 • S tabulkami jsou svázány také výškové úrovně otvorů.

Řezy

 • Příkaz pro automatické vytvoření řezů a půdorysů v projektu: 2D výkres vytvořený tímto příkazem zobrazuje projekci vybraných 3D objektů i čáru řezu a referenční text, zobrazený v půdorysném pohledu.
 • Řezy jsou provázané s modelem:
 • Když posunete čáru řezu, aktualizuje se řez automaticky.
 • Když smažete nebo upravíte jakýkoliv z vybraných objektů, lze 2D výkres aktualizovat spuštěním příkazu VisualARQ pro aktualizaci.

Podlaží

 • Správce podlaží umožňuje vytvářet a řídit podlaží na různých úrovních. . Dialogové okno správce se nachází v okně Volby Rhina (Dokument > Vlastnosti > VisualARQ > Podlaží. Máte k němu přístup prostřednictvím menu VisualARQ (Podlaží >
 • Správce podlaží...) nebo pomocí ikony "Správce podlaží..." v paletě "Dokumentační nástroje".
 • Příkaz pro nastavení aktuálního podlaží v daném pohledu. Výkresová reprezentace zobrazí objekty zasahující do zobrazeného podlaží v každém pohledu.
 • Kontextové menu pohledu pro výběr podlaží, které chcete zobrazit v daném pohledu. Při výběru podlaží v pohledu bude název podlaží zobrazen v příkazovém řádku.
 • Prozatimní příkaz pro vytvoření půdorysného pohledu: 2D pohledy vytvořené touto funkcí lze použít pro sestavení různě rozvržených výkresů.

Nástroje

 • Příkaz pro vytvoření uživatelských profilů, které lze využít pro vytvoření vlastních sloupů oken a dveří. Tyto profily nejsou parametrické.
 • Příkaz pro editaci vlastností objektů a stylů u vybraných objektů (pomocí dialogových oken VisualARQu Vlastnosti objektu a Vlastnosti stylu).
 • Příkaz pro ruční aktualizaci změn v jednom nebo více objektech - to je vhodné v případech, kdy aktualizace není automatická (aby se předešlo zpomalení odezvy programu u složitějších modelů).

Render

 • Správce materiálů ve VisualARQ podporuje materiály všech renderovacích modulů, které jsou kompatibilní s Rhinem.
 • Mapování materiálů funguje ve VisualARQu stejně jako v Rhinu.
 • Mapování materiál u různých komponent objektu VisualARQ je umožněno editací atributu "Materiál" daného komponentu v dialogovém okně Vlastnosti stylu.

Otázky a odpovědi

Je VisualARQ produktem společnosti McNeel??

VisualARQ byl vyvinut společností Asuni CAD, která se specializuje na vývoj a distribuci software pro architekturu, strojírenství, krajinotvorbu a průmyslový design. Společnosti Asuni CAD a McNeel Europe sídlí v Barceloně a úzce spolupracují na tomto a dalších projektech.

Jakým typem programu je VisualARQ?

VisualARQ je zásuvný modul, který je navržený speciálně pro architekturu. Umožňuje pracovat v prostředí Rhina, do kterého ovšem vnáší nové specifické nástroje pro tvorbu a editaci architektonických výkresů a pro práci s plně parametrickými 3D objekty, jako jsou zdi, dveře, okna, sloupy, desky, střechy, schodiště a zábradlí. Výrazně tak zjednodušuje a zrychluje proces tvorby a dokumentace architektonického návrhu.

Je VisualARQ dostupný také v jiných jazycích?

VisualARQ 1.0 (program, uživatelská příručka a webové stránky) je dostupný v angličtině, francouzštině, španělštině, němčině, italštině a češtině.

Podporuje VisualARQ 1.0 Rhino 5.0?

Protože Rhino 5.0 je stále ve fázi vývoje a to by mohlo působit problémy, nepodporuje VisualARQ tuto verzi. Jakmile bude Rhino 5.0 připraven, uvolníme pro něj kompatibilní vydání.

Budete vyvíjet VisualARQ také pro nadcházející vydání Rhina OS X pro Mac? Pokud ano, kdy začne vývoj?

Máme samozřejmě velký zájem na vývoji verze VisualARQ pro Rhino OSX, ale dokud nebude Rhino pro Mac plně dokončené, nemůžeme pro něj adaptovat náš zásuvný modul. Jakmile bude vydána definitivní verze Rhina OSX *, bude náš vývojový tým schopen určit, kolik práce a času budeme muset vložit do adaptace VisualARQ na systém OSX.

* (http://community.irhino3d.com/content/faq.aspx)

Je VisualARQ založen na BIM (Building Information Modeler)?

VisualARQ není BIM software; je to zásuvný modul pro Rhino, který přináší soubor užitečných architektonických nástrojů, usnadňujících a zrychlujících proces návrhu a dokumentace budov.

Je možné generovat konstrukční detaily, jejich množství a specifický polohopis (vodu, sanitu, elektriku)?

Ne, není; VisualARQ má jiný přístup. Náš produkt je vertikální aplikace, která doplňuje Rhino sadou architektonických nástrojů. NENÍ to - v této chvíli - "kompletní" architektonické řešení, které by pokrývalo výše uvedené profese. Po prvním komerčním vydání bude jasnější, jakým směrem se ve vývoji produktu budeme ubírat dále.

Je možné v tomto modulu kótovat?

Ne, není. V této chvíli nepřináší VisualARQ v oblasti kótování žádné nové funkce.

Koupit na 3Dshop.cz

Oborová řešení

DIMENSIO nabízí kompletní oborová řešení pro práci ve 3D na platformě modelovacího programu Rhinoceros a jeho zásuvných modulů.